www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Autor:

Wiesław R. Drożdżyński

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

dyplomowa

Promotor:

dr Anna Kłopotek

Recenzent:Uczelnia:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunek:

Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Data powstania:

2008-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2010-03-11 11:27:36

Opis pracy:

Celem pracy jest analiza oraz ocena skuteczności i istotności systemu zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania organizacją na przykładzie WUP w Olsztynie. Praca niniejsza jest próbą oceny przydatności i skuteczności, przyjętego w WUP w Olsztynie, systemu zarządzania ryzykiem ujętego w planach audytu oraz wskazania dalszego sposobu działania w tym obszarze.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.