www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie

Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w OlsztyniePodrozdzialy w tym rozdziale:


Zadania i struktura WUP w Olsztynie


Identyfikacja obszarów i analiza ryzyka w planie audytu WUP w Olsztynie


Monitoring i dokumentacja zarządzania ryzykiem


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.