www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Ryzyko i system zarządzania ryzykiem

Ryzyko i system zarządzania ryzykiemPodrozdzialy w tym rozdziale:


Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem


Identyfikacja ryzyka


Pomiar, analiza i ocena ryzyka


Hierarchizacja ryzyka


Zarządzanie ryzykiem


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.