www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Bibliografia

Bibliografia

 1. Krzysztof Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004

 2. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000

 3. Bentley Dennison, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów

 4. David McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004

 5. Tadeusz Teofil Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006

 6. Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989

 7. Pomarańczowa Księga, Zarządzanie ryzykiem – zasady i koncepcje, Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Październik 2004

 8. Zarządzania Ryzykiem, InForum Business Intelligence, www.inforum.pl/zarzadzanie-ryzykiem.html, 04.03.2008

 9. Marcin Szemraj, Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, BDO Numerica, www.finansepubliczne.bdo.pl/zarzadzanie_ryzykiem_w_jednostce_sektora_finansow_publicznych, 21.02.2008

 10. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, 2001r

 11. 11. Najwyższa Izba Kontroli, Metodyka doboru próby do kontroli, Warszawa 2002

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.