www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » spis treści

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie1. Wstęp2. Ryzyko i system zarządzania ryzykiem

 2.1. Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem

 2.2. Identyfikacja ryzyka

 2.3. Pomiar, analiza i ocena ryzyka

 2.4. Hierarchizacja ryzyka

 2.5. Zarządzanie ryzykiem3. Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie

 3.1. Zadania i struktura WUP w Olsztynie

 3.2. Identyfikacja obszarów i analiza ryzyka w planie audytu WUP w Olsztynie

 3.3. Monitoring i dokumentacja zarządzania ryzykiem4. Zakończenie5. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.