www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Ryzyko i system zarządzania ryzykiem » Hierarchizacja ryzyka

Hierarchizacja ryzyka

Hierarchizacja ryzyka jest ostatnim etapem w całym procesie oszacowania ryzyka.

Hierarchizacja ryzyka to jego uporządkowanie, uszeregowanie wg przyznanych ocen, a „bardziej dokładnie, hierarchizacja części organizacji lub jednostki zgodnie z ryzykami i ich skutkami dająca nam podstawy do podjęcia decyzji … co do rozłożenia nakładów na poszczególne części organizacji (jednostki), w oparciu o ryzyko i jego skutki, na jakie części te są narażone.”28

„Istnieją trzy metody hierarchizacji ryzyka:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.